Zloženie orgánov Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie

so sídlom Obecný úrad Smrdáky, 906 03 Smrdáky 181

 

Valné zhromaždenie

Snímka

Výpis z registra organizácii cestovného ruchu: zmena_febru_Er_20171

 

 

Dozorná rada

 

Ing. Peter Kadlíček – predseda

Ingrid Tripšanská – podpredseda

Pavol Burda – člen

Ing. Jana Jurkovičová – člen

Simona Parízková – člen

Mgr. Lucia Školiak Chovancová – člen

 

 

Predstavenstvo

 

PhDr. Zdenko Čambal – predseda

Ing. Ľudovít Bránecký – podpredseda

Ing. Katarína Turečková – člen

Ing. Mária Turjaníková – člen

Ing. Martin Lidaj – člen

Milan Hollý – člen

Mgr. Peter Švaral – člen

Bc. Ingrid Sovová – člen

Ing. Renáta Medňanská – člen

Ing. Róbert Bujna – člen

 

 

Výkonná riaditeľka

 
Ing. Dominika Leváková