Kostol a kláštor františkánov v Skalici

  Dôstojným pamätníkom stredovekého duchovného a kultúrneho života je rozsiahly areál kostola a kláštora františkánov. Františkáni sa v Skalici usadili v polovici 15. storočia. Františkánsky kláštor bol sídlom provincie, rehoľnej  bohosloveckej  školy a mimoriadne vzácnej knižnice. Najstaršia časť kláštora sa sústreďuje okolo rajského dvora, súčasťou areálu sú nádvoria a rozsiahla záhrada. Kostol Sedembolestnej Panny Márie je gotickou … Čítať ďalej Kostol a kláštor františkánov v Skalici