Náučný chodník Lakšárska Nová Ves – Tomky

Lakšárska Nová ves –NPR Rybník – Dolné Valy, Horné Valy – Horáreň Lásek – Tomky. Zameranie a typ chodníka prírodovedné, samoobslužný, lineárny, obojsmerný, peší, zimný, letný. Zdroj : http://www.naucnechodniky.sk/?c=ch&id=4&ch=31 Zatiaľ nehodnotené Hodnotenie Vaše hodnotenie