Borinský kras

Na ploche 14, 5 ha sa rozprestiera krasové územie Borinský kras so Zbojníckou jaskyňou (neprístupná), Pajštúnskou a Borinskou vyvieračkou a údolím Prepadlé a Medené Hámre. Prírodnou pamiatkou vyhlásenou v roku 1995 je Veľké Prepadlé. Jaskyňa má dĺžku 597 metrov, hĺbku 70 metrov, je významná z geologického, geomorfologického a hydrologického hľadiska (aktívny vodný tok). Verejnosti však … Čítať ďalej Borinský kras