Na ploche 14, 5 ha sa rozprestiera krasové územie Borinský kras so Zbojníckou jaskyňou (neprístupná), Pajštúnskou a Borinskou vyvieračkou a údolím Prepadlé a Medené Hámre. Prírodnou pamiatkou vyhlásenou v roku 1995 je Veľké Prepadlé. Jaskyňa má dĺžku 597 metrov, hĺbku 70 metrov, je významná z geologického, geomorfologického a hydrologického hľadiska (aktívny vodný tok).

Verejnosti však nie je prístupná. Hlbokým kaňonovitým údolím Medených Hámrov preteká Borinský potok, ktorého voda kedysi poháňala hámre na spracovanie medi. O niekoľko kilometrov ďalej sa nachádza rekreačná oblasť Košarisko s prameňom pitnej vody a možnosťami na táborenie.

Text: .marianka.sk                    Foto: czech-press.cz

borinsky kras

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie