Bezodné (staršie Bezedné je prírodná rezervácia] v obci Plavecký Štvrtok, Bratislavský kraj, okres Malacky. Nachádza sa v Borskej nížine, rozloha 3,5 ha, založená v roku 1964, ochranné pásmo 52,6 ha. Močiarne a vodné i slatinné spoločenstvá viazané na jazero obklopené borom.

Podľa Natura 2000 je rozloha 75,8 ha. Chránené druhy: plocháč červený, blatniak tmavý.

Text:  sk.wikipedia.org              Foto: sav.sk

carici elongatae-alnetum

 

 

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie