Obec sa nachádza na úpätí Bielych Karpát, na rozhraní Myjavskej a Chvojníckej pahorkatiny. Od okresného mesta Senica je vzdialená 8 km. Má bohatú históriu. Založenie obce sa datuje do roku 1251, bol to majetok  pánov z hradu Bana. Od roku 1297 patrila hradu Branč. V roku 1547 sa tu usadili habáni. V Sobotišti pôsobil priekopník slovenského družstevníctva Samuel Jurkovič. Obec bola významným centrom národného života Slovákov v 19. storočí.

V obci sa nachádzal pôvodný hrad, známy z rytín. Hrad v prvej tretiny 17. storočí prestavali na kaštieľ. Bol štvorkrídlový, s bastiónmi a vodnou priekopou. Čoskoro vyhorel. V roku 1663  bol obnovený. Kaštieľ nazývaný veľký, je renesančno-barokový, s nárožnými vežami. Koncom 19. stor. a v 20. storočí sa tu vykonali stavebné úpravy. Po prestavbe v rokoch 1976-1982 je v kaštieli umiestnená Expozícia slovenského družstevníctva. Okrem veľkého kaštieľa je v obci zachovaný tzv. malý barokový kaštieľ z polovice 18. storočia ako aj dve klasicistické zemianske kúrie pochádzajúce z prvej polovice 19. storočia a viaceré objekty habánskeh dvora.

Text: Ivan Knotek, Záhorie 2006            Foto: Hollý Milan

1206.2007 081

 

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie