Vodná cesta Baťov kanál Unikátna vnútrozemská vodná cesta Baťov kanál vznikla v 30. rokoch 20. storočia ako projekt využívaný na zavlažovanie územia. Firma Baťa vlastnila lignitovú baňu v Ratiškoviciach a plavebnú cestu využila na prepravu paliva. Na tieto účely sa využívala až do roku 1960. V 90. rokoch sa opäť obnovil jej význam a začala sa využívať na turistické účely.

Plavebná trasa Baťovho kanála začína prístavom v Skalici a končí na Morave prístavom v Otrokoviciach. V súčasnosti je Baťov kanál dlhý takmer 60 km, na Slovensku je jediný prístav v Skalici, ostatné sú na území Česka. Na celom toku je niekoľko prístavov a prístavísk, ktoré slúžia ako zázemie pre turistov a zároveň ponúkajú turistické služby. Baťov kanál vedie čiastočne po umelo vybudovaných kanálových častiach a čiastočne po rieke Morava. Na kanáli je 13 plavebných komôr, ktoré pomáhajú prekonať výškový rozdiel 18,6 m medzi Skalicou a Otrokovicami. Plavebná hĺbka kanálu je v priemere 1,5 m. V prístavoch si môžete prenajať motorové člny, kajutové lode, hausbóty a nemotorové plavidlá – kanoe a kajaky. Prístavy a cestovné kancelárie organizujú na Baťovom kanáli skupinové výlety so sprievodným programom a službami. Sezóna na Baťovom kanáli začína spravidla 1. mája a končí podľa počasia v priebehu októbra.

 

Zdroj: www.prvaplavebna.sk

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie