Brezová pod Bradlom (260m.n.m.) – Bradlo (543m.n.m) 1,15h – Chrbát Bradla (535m.n.m.,525m.n.m.)1,40h – Priepasne-Dlhý vŕšok (430m.n.m.)2,15 – Borovskovci (330m.n.m.) 3,45h – Babulicov Vrch (340m.n.m ) 5,30h – Hrašné (341m.n.m.) 6,00 – Dubník, chaty (300m.n.m) 7,30h – Stará Turá (279m.n.m.) 8,10h. Opačným smerom 7,25h.

Trasa, ktorá tvorí spojnicu medzi mestami Brezová pod Bradlom a Stará Turá vedie spočiatku úbočím Bradla (časť trasy E8) a ďalej typickým kopaničiarským krajom.

Prevažná časť vedie poľnými, menej lesnými cestami, lesné úseky bez výraznejších výškových rozdielov, strmý výstup len na Bradlo (543 m.n.m.). Na začiatku trasy dobrý vyhliadkový bod Bradlo s významnou architektonickou pamiatkou – Mohylou generála M.R.Štefánika, dobré výhľady najmä v druhej polovici túry, v závere trasy rekreačná oblasť pri vodnej nádrži Dubník I. Celodenná, stredne náročná túra.

Vychádzame do ústrednej orientácie na námestí v Brezovej pod Bradlom (červená TZT), po hlavnej ulici až k cintorínu, kde značka odbočí na cestu a chodník, po ktorom strmo stúpame, až križujeme hradskú vedúcu na Bradlo. Od serpentíny hradskej vystupujeme strmo chodníkom k ďalšej serpentíne, ďalej chodníkom k prameňu pitnej vody a na trávnatú plošinu k TIM-u v blízkosti chaty Bradlo. Červená TZT č. 5109 pokračuje severným smerom, my odbočíme na konci asfaltovej cesty po zelenej TZT východným smerom okolo Štefánikovej mohyly (výhľad do širokého okolia), zostúpime k TIM-u Chrbát Bradla (križovatka so žltou TZT č. 8143, ktorá odbočuje vpravo), nasleduje zostup do plytkého sedla, na hradskú a po nej do obce Priepasné-Dlhý vŕšok (TIM, križovatka so žltou TZTč. 8145). Pokračujeme po zelenej TZT, po ceste vedúcej po širokom zalesnenom chrbáte a klesáme k TIM-u Borovskovci. Časť trasy vedie po hradskej, ďalej po ceste kopanicami medzi roztrúsenými usadlosťami, prekročíme údolie potoka Korytárka, stúpame do osady Badulinov Vrch (TIM, široké výhľady smerom na Myjavu, Starú Turú a Čachtický hrad). Cestou poliami prejdeme do osady Hrašné (TIM), na hradskej č. 581. Z osady po ceste v miernom klesaní do údolia a po ľavej strane vodnej nádrže Dubník II. – Bánov k TIM-u Dubník-chaty  a do okrajovej časti mesta Stará Turá, kde sa pripája modrá TZT č. 2437, ulicou okolo bývalého závodu Chirana až k železničnej stanici Stará Turá (TIM-modrá, zelená, žltá TZT)

 

Zdroj: Turistická mapa, Malé Karpaty – Bradlo č. 129

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie