Vzhľadom na pomerne rovinatý ráz krajiny je Záhorie ideálne práve pre cykloturistiku. V roku 2000 bola vyznačená sieť cyklotrás vedúcich po existujúcich štátnych cestách nižších tried a účelových komunikáciách zväčša so spevneným povrchom . Ich projekt vypracoval Slovenský cykloklub (SCK) so sídlom v Piešťanoch v spolupráci s miestnym nadšencom Máriom Antálkom. Vzhľadom na polohu Záhoria […]

Read More →

Značkovaná trasa NCH sa nachádza v chotári obce Kátov a  vedie atraktívnou lokalitou okolo chránenej prírodnej pamiatky – Kátovské rameno, okolo záhradkárskej osady Baráky až k rieke Morave, ktorá tvorí prirodzenú hranicu s Českou republikou. Dĺžka NCH je približne 6 km a vedie nenáročným terénom vhodným na prechádzky v každom ročnom období a pre všetky vekové kategórie. Začiatok náučného […]

Read More →

Samoobslužný, obojsmerný, peší, aj cyklistický, letný aj zimný náučný chodník v Bratislavskom lesnom parku. Dĺžka 6 km, prevýšenie 195 m, čas prechodu 2 až 3 hodiny, 12 náučných zastávok a 3 vstupné informačné panely so všeobecnými informáciami. Skladačka je k dispozícii v BIS. Zameranie prírodovedné, menej historické. Zaujímavosti NCH: stará, pomerne široká dolina Vydrice, mladšie […]

Read More →

Líniový, samoobslužný, obojsmerný, peší, letný aj zimný náučný chodník, vybudovaný v NPR Devínska Kobyla. Dĺžka 4,5 km, prevýšenie 50m, čas prechodu 2,5 hod, 5 informačných panelov. Zameranie prírodovedné a historické. Zaujímavosti NCH: Sanberg – svetoznáme nálezisko skamenelín z mladších treťohor, viac ako 300 druhov (ježovky, lastúrniky, ulitníky, zuby žralokov, kostnatých rýb a i.), národná prírodná […]

Read More →

Plavecký Mikuláš (začiatok Mokrej doliny) – jaskyňa Deravá skala – jaskyňa Tmavá skala – Báborská – Plavecký hrad – Pohanská – Plavecké Podhradie – Pod lipou dĺžka 10 km, prevýšenie 300 m. Zameranie a typ chodníka prírodovedné, ochranárske, historické, samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, letný i zimný. Zdroj : http://www.naucnechodniky.sk/?id=2&c=ch&ch=74   Zatiaľ nehodnotené Hodnotenie Vaše hodnotenie

Read More →

Lakšárska Nová ves –NPR Rybník – Dolné Valy, Horné Valy – Horáreň Lásek – Tomky. Zameranie a typ chodníka prírodovedné, samoobslužný, lineárny, obojsmerný, peší, zimný, letný. Zdroj : http://www.naucnechodniky.sk/?c=ch&id=4&ch=31 Zatiaľ nehodnotené Hodnotenie Vaše hodnotenie

Read More →