Náučné chodníky sú v krajine rôznou formou vyznačené turistické a exkurzné trasy rôznej dĺžky a zamerania, ktoré sú vytvorené v prírodne, krajinársky, ale aj kultúrne či historicky zaujímavých alebo typických územiach. V rámci týchto trás sú niektoré vybrané objekty, fenomény alebo zaujímavosti osobitne vysvetlené, väčšinou na informačných paneloch, ktoré sú postavené na trase náučného chodníky. […]

Read More →

Chcete objaviť niečo nové a netradičné? V tom prípade neváhajte navštíviť obec Kuchyňu s náučným chodníkom Bobria hrádza. Jednoduchý výlet aj pre nadšencov fotografovania, oddychu či turistiky. Na západnom úpätí Malých Karpát leží obec Kuchyňa s rovnomenným názvom vodnej nádrže. Toto miesto je obľúbené a bohato navštevované nielen obyvateľmi, ale aj rybármi či turistami. Najzaujímavejšou atrakciou vodnej nádrže Kuchyňa je […]

Read More →

Značkovaná trasa NCH sa nachádza v chotári obce Kátov a  vedie atraktívnou lokalitou okolo chránenej prírodnej pamiatky – Kátovské rameno, okolo záhradkárskej osady Baráky až k rieke Morave, ktorá tvorí prirodzenú hranicu s Českou republikou. Dĺžka NCH je približne 6 km a vedie nenáročným terénom vhodným na prechádzky v každom ročnom období a pre všetky vekové kategórie. Začiatok náučného […]

Read More →

Samoobslužný, obojsmerný, peší, aj cyklistický, letný aj zimný náučný chodník v Bratislavskom lesnom parku. Dĺžka 6 km, prevýšenie 195 m, čas prechodu 2 až 3 hodiny, 12 náučných zastávok a 3 vstupné informačné panely so všeobecnými informáciami. Skladačka je k dispozícii v BIS. Zameranie prírodovedné, menej historické. Zaujímavosti NCH: stará, pomerne široká dolina Vydrice, mladšie […]

Read More →

Líniový, samoobslužný, obojsmerný, peší, letný aj zimný náučný chodník, vybudovaný v NPR Devínska Kobyla. Dĺžka 4,5 km, prevýšenie 50m, čas prechodu 2,5 hod, 5 informačných panelov. Zameranie prírodovedné a historické. Zaujímavosti NCH: Sanberg – svetoznáme nálezisko skamenelín z mladších treťohor, viac ako 300 druhov (ježovky, lastúrniky, ulitníky, zuby žralokov, kostnatých rýb a i.), národná prírodná […]

Read More →

Plavecký Mikuláš (začiatok Mokrej doliny) – jaskyňa Deravá skala – jaskyňa Tmavá skala – Báborská – Plavecký hrad – Pohanská – Plavecké Podhradie – Pod lipou dĺžka 10 km, prevýšenie 300 m. Zameranie a typ chodníka prírodovedné, ochranárske, historické, samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, letný i zimný. Zdroj : http://www.naucnechodniky.sk/?id=2&c=ch&ch=74   Zatiaľ nehodnotené Hodnotenie Vaše hodnotenie

Read More →