Líniový, samoobslužný, obojsmerný, peší, letný aj zimný náučný chodník, vybudovaný v NPR Devínska Kobyla. Dĺžka 4,5 km, prevýšenie 50m, čas prechodu 2,5 hod, 5 informačných panelov. Zameranie prírodovedné a historické.

Zaujímavosti NCH: Sanberg – svetoznáme nálezisko skamenelín z mladších treťohor, viac ako 300 druhov (ježovky, lastúrniky, ulitníky, zuby žralokov, kostnatých rýb a i.), národná prírodná rezervácia, 26 druhov orchideí, chránený hlaváčik jarný a poniklec veľkolistý; včelárik zlatý – vtáčik, ktorý si robí hniezda v pieskovej stene, formy georeliefu vytvorené vplyvom gravitácie, vody, vetra, napr. Výmole, erózne ryhy, skalné rímsy, pieskové kužele a skalné hríby. Z chodníka je pekný výhľad na sútok Dunaja s Moravou, Dolné Rakúsko a Záhorie.

Zdroj: Turistická mapa, Malé Karpaty – Bratislava č. 127

1/5 (1)
1/51

Hodnotenie