Značkovaná trasa NCH sa nachádza v chotári obce Kátov a  vedie atraktívnou lokalitou okolo chránenej prírodnej pamiatky – Kátovské rameno, okolo záhradkárskej osady Baráky až k rieke Morave, ktorá tvorí prirodzenú hranicu s Českou republikou. Dĺžka NCH je približne 6 km a vedie nenáročným terénom vhodným na prechádzky v každom ročnom období a pre všetky vekové kategórie.

Začiatok náučného chodníka je pred záhradkárskou osadou Baráky. Chodník môžeme prechádzať z pravej aj z ľavej strany Kátovského ramena, značenie je obojsmerné.Keď prechádzame po ľavej strane Kátovského ramena po ľavej strane míňame  rybník, neďaleko ktorého je zriadené miesto na odpočinok, pozorovanie prírody a rybníka (miesto za drevenou chatkou) . Po pravej strane je mŕtve rameno. Pokračujeme lesnou cestou okolo záhradkárskej osady cez kátovský mäkký lužný les (pôvodný urbariát obce Kátov), popri brehu mŕtveho ramena až na hrádzu rieky Moravy – nazývané Bubny – vodná elektráreň.

Trasa pokračuje po hrádzi smerom ku Skalici a asi po  600 m schádza do lesa, ďalej okolo mŕtveho ramena po pravej strane. V tejto časti trasy sú vytvorené dve odpočinkové miesta s lavičkami na pozorovanie prírody a počúvanie života v lese.Pri druhom odpočinkom mieste je vyhliadka na Kátovské rameno a okolitú prírodu. Táto oblasť predstavuje zvyšok pôvodnej typickej krajiny, nivy rieky Moravy, ktorá sa vyznačuje pestrosťou fauny a flóry.Trasa NCH pokračuje popri brehu mŕtveho ramena cez prepojovací kanál ústiaci do mŕtveho ramena. Cez mostík smerom doprava do lesného porastu sa dostaneme k mostíku ponad upravenú vodnú struhu na začiatok alebo na koniec trasy NCH.Ak sa chceme dostať do obce Kátov pokračujeme po lesnej ceste až na kátovské stavidlá, kde sa spája upravená vodná struha  a  Výtržina.Po 10 minútach chôdze sa dostaneme do obce Kátov.

Zdroj: Klub Turistov, Holič

4/5 (1)
4/51

Hodnotenie