Samoobslužný, obojsmerný, peší, aj cyklistický, letný aj zimný náučný chodník v Bratislavskom lesnom parku. Dĺžka 6 km, prevýšenie 195 m, čas prechodu 2 až 3 hodiny, 12 náučných zastávok a 3 vstupné informačné panely so všeobecnými informáciami. Skladačka je k dispozícii v BIS. Zameranie prírodovedné, menej historické.

Zaujímavosti NCH: stará, pomerne široká dolina Vydrice, mladšie doliny tvaru V, hornina pegmatit, podobná žule s veľkými zrnami živcov, kremeň a sľud, masový výskyt netykavky malokvetej, 6 druhov obojživelníkov (prevláda skokan hnedý) a iná zaujímavá fauna a flóra, pamätník padlým vojakom prusko-rakúskej vojny  r. 1828 pri Lamači, kúpeľná budova Ksuele kráľa Ferdinanda 9 postavená v r. 1828 v klasicistickom slohu na miesto dnešných bufetov pred druhým rybníkom . Podľa studničky so železitým prameňom sa nazývala aj železná studnička. Jazera v doline. Vydrice vybudované v r. 1846 pre potreby mlynov, dnes rekreačné využívané.

 

Zdroj: Turistická mapa, Malé Karpaty – Bratislava č. 127

 

3/5 (2)
3/52

Hodnotenie