Lakšárska Nová ves –NPR Rybník – Dolné Valy, Horné Valy – Horáreň Lásek – Tomky. Zameranie a typ chodníka prírodovedné, samoobslužný, lineárny, obojsmerný, peší, zimný, letný. Zdroj : http://www.naucnechodniky.sk/?c=ch&id=4&ch=31 Zatiaľ nehodnotené Hodnotenie Vaše hodnotenie

Read More →

Skalica – Skalické rybníky (Občerstvenie u Kapra). Skalické rybníky sa nachádzajú 1 km od centra mesta s dobrým prístupom pre autá i bicykle. Vedie cez ne jedna z cyklotrás (žltá značka) a sú na ceste k prístavisku na Perúnskej lúke. Trasa v rámci priestoru Perúnskej lúky, dĺžka 500 m, zameranie chodníka prírodovedné. Zdroj : http://www.naucnechodniky.sk/?c=ch&id=4&ch=31 […]

Read More →

Líniový, samoobslužný, obojstranný, letný aj zimný NCH s prírodovedným, ochranárskym a kultúrno-historickým zameraním. Na trase dlhej 23 km vedúcej do Devína po Vysokú pri Morave su vybudované 4 prístupové cesty, – v Devíne, Devínskej Novej Vsi, Devínskom Jazere a Vysokej pri Morave, rozmiestnených je 16 informačných tabúľ a 4 vstupné panely s 3-jazyčnými textami. Náučný […]

Read More →

Líniový, samoobslužný, obojsmerný, peší, letný aj zimný NCH s prírodovedným zameraním. Chodník je súčasťou Bratislavského lesného parku. Vychádza z mestskej časti Lamač, prechádza popri chatovej osade, napája sa na červenú turistickú značku a konci pri bývalej horárni Kačiín. Na Kačíne možnosť občerstvenia a príjemného pobytu pri upravených ohniskách a besiedkach. Dĺžka 3km, prevýšenie 15m,11 zastávok. […]

Read More →