Líniový, samoobslužný, obojstranný, letný aj zimný NCH s prírodovedným, ochranárskym a kultúrno-historickým zameraním. Na trase dlhej 23 km vedúcej do Devína po Vysokú pri Morave su vybudované 4 prístupové cesty, – v Devíne, Devínskej Novej Vsi, Devínskom Jazere a Vysokej pri Morave, rozmiestnených je 16 informačných tabúľ a 4 vstupné panely s 3-jazyčnými textami.

Náučný chodník vedie územím mokraďových ekosystémov, ktoré sú unikátne v strednej Európe, chránené Ramsarskou konvenciou a ochrane mokradí. Na nive hniezdia vzácne druhy vtákov (bocian biely, bocian čierny, volavka popolavá, chrapkač poľný, hvizdák veľký a i.), preto bola vyhlásená za medzinárodne významnú vtáčiu oblasť. Ďalšie zaujímavosti: riečne terasy rieky Moravy s lokálnymi ostrovmi viatych pieskov i menších dun. mŕtve ramená, veľkomoravské hradiská. Trasa je nenáročná a možno ju peši prejsť za 6 hodín. Náučný chodník je zaujímavý aj tým, že na jeho realizácii sa spoločne podieľali odborníci 3 krajín – Slovenska, Rakúska a USA. Je vhodný pre turistov i cykloturistov. Upozornenie: NCH je prístupný iba počas nevybreženia rieky Moravy!

 

Zdroj: Turistická mapa, Malé Karpaty – Bratislava č. 127, http://www.naucnechodniky.sk/?id=2&c=ch&ch=14

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie