Líniový, samoobslužný, obojsmerný, peší, letný aj zimný NCH s prírodovedným zameraním. Chodník je súčasťou Bratislavského lesného parku. Vychádza z mestskej časti Lamač, prechádza popri chatovej osade, napája sa na červenú turistickú značku a konci pri bývalej horárni Kačiín.

Na Kačíne možnosť občerstvenia a príjemného pobytu pri upravených ohniskách a besiedkach. Dĺžka 3km, prevýšenie 15m,11 zastávok. Trasa je nenáročná a možno ju prejst za 2 hodiny. Zaujímavosti na trase:  pohľad na Lamačskú bránu, cigánsky járok- dolina tvaru V, lesné rastlinné druhy, výskyt poľovnej zvery, vybudovanie experimentálnej reprodukčnej plochy pre vodné biotopy.

 

Zdroj: Turistická mapa, Malé Karpaty – Bratislava č. 127, http://www.naucnechodniky.sk/?id=2&c=ch&ch=72

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie