Pešia turistika je najrozšírenejšia voľno časová aktivita v regióne Dolného Záhoria najmä vďaka jednoduchému prístupu k časti Malých Karpát. Najobľúbenejšia je vytrvalostná diaľková turistická trasa značená E8 od Devína až po Dukliansky priesmyk naprieč Slovenskom. Turistické chodníky v príjemnom jemne hornatom prostredí poskytuje aj menej náročné turistické trasy, či výstupy. Vo veľkej časti Borských lesov sa rozprestiera Vojenský obvod Záhorie, napriek ktorému je aj tak zabezpečená priechodnosť od lokalít nivy rieky Moravy až k vrcholom Malých Karpát. Prakticky z každá obec na úpätí malých Karpát ponúka značenú trasu so lesného prostredia.

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie