Devín – Úzky les 0,50h – Devínska kobyla 1,30h – Bočná cesta 1,40h – Dúbravská hlavica 2,20h – Pod Švábskym vrchom 2,35h – Jezuitské lesy 2,50h – Karlova Ves 3,20h – Mlynská dolina 4,15h – Slavín 4,45h – Kramáre 5,25h – Krásna hôrka 5,40h – rázcestie Kamzík 6,25h.Opačným smerom 6,05h.

Trasa v prvej časti vedie prevažne lesom, v druhej časti ulicami Bratislavy, väčšinou pomedzi individuálne rodinné domy pod Kamzík. Mierne náročné. Prevýšenie je 248m.

 

V úvode trasy sa ponúka prehliadka hradu Devín s neopakovateľným pohľadom na sútok Moravy s Dunajom a na Hainburgske vrchy. Trasa vedie po červenej TZT č. 0701 od vstupnej brány do hradu, cez obec Devín, okolo kostola, potom poľnou cestou na otvorenú terasu s výhľadom. Od rázcestia Úzky les nasleduje stúpanie, potom vo svahu trasa veľkým oblúkom obchádza vrchol Devínskej kobyly. Ďalej striedavo chodníkom a asfaltovou cestou klesá záhradkárskej osade a lesnou cestou do mestskej časti Karlova Ves. Trasa pokračuje cez Líščie údolie, Slávičie údolie a ulicami k vojenskému cintorínu na Slavíne (rozhľad na mesto). Pokračovanie trasy je ulicami okolo kostola a (Kalvária) na premostenie cez Pražskú ulicu, ďalej stúpa cez mestskú časť Kramáre a Magurskou ulicou do lesa na asfaltovu cestu až na rázcestie turistických trás pri vrchu cvičnej lyžiarskej lúky na Kamzíku ( z blízkej televíznej veže je ďaleký kruhový rozhľad).

 

Zdroj: Turistická mapa, Malé Karpaty – Bratislava č. 127

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie