Evanjelický kostol v Prietrži, postavený v roku 1906-1907 podľa projektu M. M. Harminca. Zaradený do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Má neorománsky charakter. Krásne kuplované okná, oblúčkové vlysy, riešenie nároží i portál sú dominujúcimi prvkami fasády. Mohutná priečna loď vytvára iné vnútorné priestorové vzťahy ako u ostatných sakrálnych stavbách, ktoré architekt projektoval.

Kostol bol postavený na mieste pôvodného artikulárneho chrámu, z roku 1733 (jeho torzo tvorí bočný vstup do súčasného kostola). Starý artikulárny chrám bol však narušený zemetrasením v roku 1906 a preto bol vystavaný súčasný. Oltárny obraz „Kristus na hore olivetské“ od autora Emanuela Krescenca Lišku darovala manželka architekta, pani Harmincová.

Pod kostolom stojí ešte viac ako 200 ročná budova starej fary, v ktorej pôsobil evanjelický kňaz Ladislav Paulíny, osobný priateľ J. M. Hurbana. Na fare je umiestnená pamätná doska L. Paulínymu.

Zdroj:  obecprietrz.sk        Foto: obecprietrz.sk

prietrsk hody 2007 3

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie