Kresťanstvo na Záhorí ma pomerne silná korene v ktorom prevažuje katolícke vierovyznanie a smerom k Myjave evanjelické.  Záhorie to sú desiatky kostolov, kapličiek, božích múk a krížov ktoré nájdete v každej obci i mimo nej. Dominantou je Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne patrónka Slovenska, ale aj Marianka – Mariatál, najstaršie pútnické miesto na Slovensku. Pamiatková zóna mesta Skalica ponúka ucelený komplex […]

Read More →

  Má charakter baziliky menšej (basilica minor). Repzentuje posledné obdobie barokového slohu (neskorý barok) na Slovensku. Začal ju stavať Matej Vépy, v roku 1736. Asi podľa návrhov J.E.Fischera z Erlandu (J.Rusina,1991), spolu s kláštorom pavlínov. V roku 1757 skončil svoje maliarske umelecké diela v chrámovej lodi Jozef Ján Chamant (1699-1768), profesor Akadémie výtvarného umenia vo […]

Read More →

  Marianka – je najstaršie pútnické miesto na Slovensku, jeho pôvod a história je sčasti zahalená legendami. Historici rádu pavlínov, ktorý toto miesto spravoval zapísali ústne tradovanú legendu o pustovníkovi, ktorý žil v tomto údolí a z hruškového dreva si vytesal sošku Panny Márie (podľa pavlína Ľudovíta Kummera to bolo v roku 1030). Počas nepokojov, […]

Read More →

  Symbolom histórie mesta je jeho najstaršia pamiatka románska Rotunda svätého Juraja. Stojí na významnom historickom mieste, v blízkosti pôvodného ranostredovekého hrádku, na mieste ktorého postavili v roku 1823 Kalváriu. Na vývoji rotundy sa odzrkadlili historické etapy, ktoré výrazne formovali i mesto. Pôvodná románska stavba bola plocho zastropená, značne nižšia ako dnes. Obdobie povýšenia na […]

Read More →

  Kostol sv. Margity sa nachádza v inundácii rieky Moravy na území obce Kopčany v juhozápadnej časti Slovenskej republiky, asi 1,5 km východne od jadra aglomerácie v Mikulčiciach, na juhozápadnom výbežku najvýraznejšej duny východnej časti Mikulčicko-Kopčianskej aglomerácie označovanej aj miestnym názvom „Za jazerom pri svätej Margite“. Kostol je jednoloďová stavba s nepravidelným obdĺžnikovým presbytériom. Prechod […]

Read More →

  Klasicistickú kalváriu, vybudovanú na vyvýšenine v severnej časti mesta, vysvätil arcibiskup Alexander Rudnay v roku 1823. Okolo kamenného kríža so sochami sv. Márie a sv. Jána sa nachádzajú kaplnky s výjavmi z Krížovej cesty. Text: TIK Skalica                      Foto: Hollý Milan                       Skalica Zatiaľ nehodnotené […]

Read More →

  Dôstojným pamätníkom stredovekého duchovného a kultúrneho života je rozsiahly areál kostola a kláštora františkánov. Františkáni sa v Skalici usadili v polovici 15. storočia. Františkánsky kláštor bol sídlom provincie, rehoľnej  bohosloveckej  školy a mimoriadne vzácnej knižnice. Najstaršia časť kláštora sa sústreďuje okolo rajského dvora, súčasťou areálu sú nádvoria a rozsiahla záhrada. Kostol Sedembolestnej Panny Márie je gotickou […]

Read More →

  Monumentálnym dojmom pôsobí dvojvežové priečelie jezuitského kostola na okraji námestia. Jezuiti prišli do Skalice v roku 1660. V roku 1693 postavili základný kameň školy, kolégia a nového kostola. Stavba bola v roku 1714 prerušená pre mor. Kostol bol dokončený v roku 1724 a zasvätený Františkovi Xaverskému – patrónovi rádu a ochrancovi pred morom. Od začiatku […]

Read More →

Kaplnka Svätých schodov bola postavená na príkaz Pavla Pálfiho spolu s kláštorom. Sväté schody sú na svete troje. V Ríme sa nachádzajú pôvodné, po ktorých kráčal Kristus do Pilátovej siene. Kópie sa nachádzajú v Jeruzaleme a v Malackách. Schodov je dvadsaťsedem a sú v nich uložené relikvie svätých Detéria, Valentína a Blaženy. Celý komplex pozostáva […]

Read More →

  V tesnom susedstve farského kostola sa nachádza Karner svätej Anny. Neskorogotická stavba zo 14. storočia vznikla následne po kostole. Prestavaná bola v barokovom štýle. V jej podzemí sa ukrýva krypta s hrobkami významných mešťanov. Posledný raz sa do nej pochovávalo v roku 1930, keď do Skalice previezli pozostatky významného rodáka Franka Víťazoslava Sasinka. Jemu  je […]

Read More →