Má charakter baziliky menšej (basilica minor). Repzentuje posledné obdobie barokového slohu (neskorý barok) na Slovensku. Začal ju stavať Matej Vépy, v roku 1736. Asi podľa návrhov J.E.Fischera z Erlandu (J.Rusina,1991), spolu s kláštorom pavlínov. V roku 1757 skončil svoje maliarske umelecké diela v chrámovej lodi Jozef Ján Chamant (1699-1768), profesor Akadémie výtvarného umenia vo Florencii, v Taliansku. Maľby v bočných kaplnkách sú dielom Jána Lukáša Krackera (1756-1757). Obraz svätého Jána Bosca je dielom viedenského maliara Ernesta Hochschertnera (1931). Hlavný oltár projektoval František Anton Hillebrandt. Bol postavený v roku 1764 s menzou z červeného mramora (H.Radváni,1990). Milostivá socha Panny Márie (Pieta) je neskorogotická resp. renesančná podunajská práca neznámeho majstra, z roku 1564.

Polychrómovaná drevená ľudová plastika je 85 cm vysoká a 91 cm široká (I.Pišutová,1991). Veže tohto impozantného mariánskeho pútnického chrámu boli dokončené v roku 1864. Veže sú vysoké 75 m. Okrem toho, čo sme vyššie spomenuli, je v bazilike rokoková kazateľnica s plastikami Premenenia Pána na Hore Tábor, ktorá vyniká na vrchole baldachýna. Organ patrí k najväčším organom na Slovensku. Postavili ho v roku 1950, ako Opus 3113 národný podnik Varhany Krnov. Organ je päťmanuálový, pneumaticko-kuželový hudobný nástroj. Má 91 registrov a tri hracie stoly. Figurálna výzdoba je z pôvodného dvojmanuálového organa, ktorý mal 23 registrov. V roku 1771 ho kostolu darovala cisárovná Mária Terézia. Zhotovil ho brniansky organár Ján Xaver Výmola (1722-1805).

Neskorobarokový komplex kláštora, spojeného s bazilikou, bol postavený v rokoch 1733-1786.

V priestoroch na ľavej strane hlavného oltára v bazilike na prvom a druhom poschodí, je tematická výstava „Sedembolestná”. Ňou 15.septembra 1997 slávnostne otvoril J.Em.Jozef kardinál Tomko Mariologické múzeum Slovenskej národnej svätyne v Šaštíne-Strážach.

Text: www.sastin,sk      Foto: Hollý Milan

100_5768

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaštín – Stráže

5/5 (1)
5/51

Hodnotenie