Prírodné liečebné kúpele Smrdáky patria vďaka svojej  minerálnej vode s najvyšším obsahom sírovodíka v Európe medzi najúčinnejšie slovenské kúpele pre liečbu kožných chorôb a ochorení pohybového aparátu. Liečbu a relaxáciu návštevníkov podporujú mierne klimatické podmienky a pokojné prírodné prostredie. Areál kúpeľov je dnes už zrastený a obcou. Smrdáky a jeho krásny rozsiahly park postupne prechádza […]

Read More →

  Zámerom projektu Golf Residence Senica, ktorý je súčasťou golfového rezortu, je vybudovať mnohoúčelový priestor vhodný pre aktívny oddych, relax, kvalitné trávenie voľného času, bývanie a súčasne poskytnúť možnosť venovať sa najkrajšiemu športu – golfu. V dnešnej uponáhľanej dobe plnej záväzkov, termínov a stresov vytvárame v golfovom rezorte rozľahlú zelenú oázu s veľkým umelým jazerom obkoleseným slnečnými […]

Read More →

  Vnútrozemská vodná cesta Baťov kanál vznikla v 30. rokoch 20. storočia ako projekt využívaný na zavlažovanie územia. Firma Baťa vlastnila lignitovú baňu (lignit = hnedé uhlie) v Ratiškoviciach a plavebnú cestu využila na prepravu paliva. Na tieto účely sa využívala až do roku 1960. V 90. rokoch sa opäť obnovil jej význam a začala sa využívať […]

Read More →

  Má charakter baziliky menšej (basilica minor). Repzentuje posledné obdobie barokového slohu (neskorý barok) na Slovensku. Začal ju stavať Matej Vépy, v roku 1736. Asi podľa návrhov J.E.Fischera z Erlandu (J.Rusina,1991), spolu s kláštorom pavlínov. V roku 1757 skončil svoje maliarske umelecké diela v chrámovej lodi Jozef Ján Chamant (1699-1768), profesor Akadémie výtvarného umenia vo […]

Read More →

  Symbolom histórie mesta je jeho najstaršia pamiatka románska Rotunda svätého Juraja. Stojí na významnom historickom mieste, v blízkosti pôvodného ranostredovekého hrádku, na mieste ktorého postavili v roku 1823 Kalváriu. Na vývoji rotundy sa odzrkadlili historické etapy, ktoré výrazne formovali i mesto. Pôvodná románska stavba bola plocho zastropená, značne nižšia ako dnes. Obdobie povýšenia na […]

Read More →

  Kostol sv. Margity sa nachádza v inundácii rieky Moravy na území obce Kopčany v juhozápadnej časti Slovenskej republiky, asi 1,5 km východne od jadra aglomerácie v Mikulčiciach, na juhozápadnom výbežku najvýraznejšej duny východnej časti Mikulčicko-Kopčianskej aglomerácie označovanej aj miestnym názvom „Za jazerom pri svätej Margite“. Kostol je jednoloďová stavba s nepravidelným obdĺžnikovým presbytériom. Prechod […]

Read More →

Kaplnka Svätých schodov bola postavená na príkaz Pavla Pálfiho spolu s kláštorom. Sväté schody sú na svete troje. V Ríme sa nachádzajú pôvodné, po ktorých kráčal Kristus do Pilátovej siene. Kópie sa nachádzajú v Jeruzaleme a v Malackách. Schodov je dvadsaťsedem a sú v nich uložené relikvie svätých Detéria, Valentína a Blaženy. Celý komplex pozostáva […]

Read More →

  Bol vyhlásený národnou kultúrnou pamiatkou v roku 1970. Jeho dnešný neskorobarokový výzor je výsledkom prestavby renesančnej protitureckej pevnosti na reprezentačné letné sídlo c.k. rodiny Habsburgovcov. Trojpodlažná obytná budova, pôdorysne riešená do tvaru písmena U je obohnaná mohutným dvojnásobným systémom hradobného múru a priekopy, za ktorými pokračoval rozsiahly ohradený park zlikvidovaný po roku 1919. Najstaršie […]

Read More →

  Záhorské múzeum sídli v renesančnom poschodovom meštianskom dome na Námestí Slobody, pôvodne to bol dom grófov Pálffyovcov z Erdödu. Vznikol spojením a prestavbou dvoch stredovekých domov v prvej tretine 17. storočia, v rokoch 1780-1800 prišlo k jeho obnove. Neorenesančnú podobu získal na prelome 19. a 20. storočia, kedy bol dom vo vlastníctve rodiny Mittákovcov. […]

Read More →

Záhorská galéria vznikla ako regionálne pracovisko na dokumentáciu a prezentáciu záhorského výtvarného umenia v roku 1984. Jej sídlom je neskorobarokový kaštieľ v Senici postavený v roku 1760. Umelecké zbierky sa zhromažďovali v Záhorskom múzeu v Skalici už od polovice 60.-tych rokov 20.-teho storočia. Záhorská galéria v Senici je regionálne galerijné pracovisko odborne pôsobiace na najzápadnejšom […]

Read More →