Záhorie sa  môže pochváliť množstvom technických pamiatok. Tieto zachytávajú rôzne obdobia technického rozvoja regiónu. V tunajšom prostredí nájdeme zachovaných množstvo hodnotných technických objektov, mlynov, liehovarov, či tehelní, ktoré sa ešte začiatkom 20. storočia stáli v takmer každej dedine. K najrozšírenejším pamiatkam v tejto oblasti patria práve mlyny napr. vodný a veterný , mlyn v Holíči ale aj modernejší na el. […]

Read More →

  Vnútrozemská vodná cesta Baťov kanál vznikla v 30. rokoch 20. storočia ako projekt využívaný na zavlažovanie územia. Firma Baťa vlastnila lignitovú baňu (lignit = hnedé uhlie) v Ratiškoviciach a plavebnú cestu využila na prepravu paliva. Na tieto účely sa využívala až do roku 1960. V 90. rokoch sa opäť obnovil jej význam a začala sa využívať […]

Read More →

Po prvýkrát sa žrebčín v Kopčanoch spomína v rokoch 1660 – 1680, kedy bol Adamom Csoborom v Kopčanoch vybudovaný rozsiahly bohatý žrebčín (nachádzali sa tu arabské, španielské a iné kone), ale nepodarilo sa dokázať, že spomínaný žrebčín je totožný s jestvujúcim žrebčínom – Štítom, založeným Štefanom Lotrinským. O existencií žrebčínu svedčí aj záznam zo 17. […]

Read More →

  Mlyn, ako jeden z viacerých vodných mlynov v Skalici, kúpili v 20-tych rokoch 20. storočia bratia Pilárikovci.  Starý mlyn zbúrali  a nový moderný trojposchodový na elektrický pohon postavili v rekordne krátkom čase.  8. augusta 1927 začali so skúšobnou  prevádzkou a  5. novembra sa  produkcia v mlyne mohla rozbehnúť naplno. V priebehu nasledujúcich rokov uskutočnili niekoľko úprav, […]

Read More →

V Čáčove sa kedysi nachádzali štyri mlyny. Nazývali sa podľa mlynárskych rodín, ktoré v nich mleli obilie. Posledné názvy mlynov: Danovičových mlyn, Beňovských mlyn, Škodáčkov mlyn a taktiež Beňovských mlyn. Ako jediný, s čiastočne zachovalým zariadením, zostal už len bývalý Škodáčkov mlyn. Prevádzka mlyna Mlyn bol v prevádzke skoro celý rok od septembra do mája. […]

Read More →

  Kamenný trojpodlažný podpivničený. Postavený bol koncom 19. storočia. Mlieť sa v ňom prestalo po prvej svetovej vojne. Otočná strecha bola nahradená tehlovou. Dlho chátral až sa ho ujalo miestne poľovné združenie. Nachádza sa v jednom z turisticky najatraktívnejších miest v Holíči. Text: TIK Holíč                        Foto: Hollý Milan               […]

Read More →

  Pôvodný renesačno-barokový kaštieľ bol v roku 1736 prispôsobený na manufaktúru (Šaštínska kartúnka. Pre zlé hospodárenie Czoborovcov sa ich zadĺžený majetok odstúpil Františkovi Lotrinskému, manželovi Márie Terézie. Ten založil v Šaštíne najväčšiu textilnú manufaktúru na Slovensku – kartúnku. Textília sa vyrábala z bavlny a polokartúnu, t.j. textílie napoly z bavlny a napoly z ľanu. Manufaktúra […]

Read More →

  Miesto prvého vrtu v Československu sa nachádza na Farskom. Vrtné práce na tomto mieste boli zahájené 23.10.1913. Ťažba nafty z hĺbky 163,8 m bola zahájená 13.1.1914. Ku koncu prvej svetovej vojny pracovalo v baniach asi 400 robotníkov, zväčša vojenských zajatcov. V bani bolo zavedené el. m osvetlenie, zriadená vodáreň a vodovod. Po prevrate v roku 1918 zastavili robotníci prácu v baniach […]

Read More →

  Na uchovávanie potravín sa v minulosti používali ľadovne, ktoré ľudia využívali na niektorých miestach až do druhej svetovej vojny. Budovali si ich obce v podobe ľadových jám, ktoré slúžili pre celú dedinu. Dodnes sa na Slovensku zachovalo niekoľko ľadovní v parkoch kaštieľov, sprístupnená je grófska ľadovňa vo Vlachove. Stavané ľadovne bývali  najčastejšie budované do svahu na spôsob […]

Read More →

Budovy holíčskej manufaktúry pochádzajú z druhej polovice 18. storočia. Na mieste starších habánskych keramických dielní začal budovať v roku 1755 zakladateľ manufaktúry František Štefan Lotrinský nové moderné symetrické budovy. Výrobné objekty boli situované do jednej časti komplexu dvoch dvojpodlažných krídiel. V druhej časti boli byty remeselníkov. V rokoch 1783 – 1791 boli vo fabrickej časti […]

Read More →