Hvezdáreň Sobotište bola založená v roku 1972. V tej dobe bola súčasťou tunajšej základnej školy a vznikla vďaka podpore rodičov žiakov a pod vedením vtedajšieho riaditeľa Mgr. Ladislava Košinára. Hvezdáreň tvorí len jedna miestnosť, ktorá zároveň slúži ako prednášková a prezentačná miestnosť pre menšie skupinky návštevníkov, školské exkurzie a väčšie skupiny  prijímame  v 1. pavilóne  […]

Read More →

– Začiatok tlačiarenstva v Skalici je možné datovať  do začiatku 70. rokov 17 st., kedy  ( asi r. 1663 ) jezuiti založili kníhtlačiareň. Tú si v r. 1760 odkúpil Václav Šulc. V r. 1769 ju ale predal Jozefovi Antonínovi Škarniclovi.  Tak sa začala história Škarniclovskej tlačiarne, kedy štyri generácie tejto rodiny (skoro 130 rokov)sa  stali súčasťou slovenskej národnej […]

Read More →

  Hradná studňa na Moyzesovej ulici vo dvore č,1 je podzemnou častou hradnej valcovej ranogotickej veže z trinásteho storočia. Hradná veža bola základným článkom hradu a stávala v jeho najexponovanejšom mieste. Podľa rytiny z roku 1801 veža bola kamenná, okrúhla, zakončená cimburím a pôvodne i kužeľovou strechou. Nadzemná časť vež rozdelená na niekoľko podlaží dosahovala výšku 10 – 15 metrov. Veža […]

Read More →

  Rozhľadňa je prístupná od júna 2013. Nachádza sa na kopci Lipovec s nadmorskou výškou 431m n. m., v osade U Rehušov po ľavej strane od pamätníka SNP, ku ktorému vedie asfaltová cesta a k rozhľadni od nej cca 800 m po poľnej ceste cez lúku k rozhľadni. Vysoká je 6 m, výhľad je úžasný, […]

Read More →