Hvezdáreň Sobotište bola založená v roku 1972. V tej dobe bola súčasťou tunajšej základnej školy a vznikla vďaka podpore rodičov žiakov a pod vedením vtedajšieho riaditeľa Mgr. Ladislava Košinára. Hvezdáreň tvorí len jedna miestnosť, ktorá zároveň slúži ako prednášková a prezentačná miestnosť pre menšie skupinky návštevníkov, školské exkurzie a väčšie skupiny  prijímame  v 1. pavilóne  školy. Dominantou budovy je tradičná kopula, v ktorej sa skrýva prvý sobotištský ďalekohľad.

V súčasnosti už disponujeme viacerými ďalekohľadmi, aj inými astronomickými prístrojmi. Ako jediná amatérska hvezdáreň na Slovensku sledujeme počasie meteostanicou a namerané údaje priamo posielame na internet, kde si ich môže každý návštevník stránky pozrieť. Členovia hvezdárne sa venujú pozorovaniu meteorických rojov, planétkových zákrytov, zákrytov hviezd Mesiacom, pozorovaniu premenných hviezd a v neposlednom rade astrofotografii.

Pôvodne bola hvezdáreň postavená, aby slúžila na vzdelávanie a podporu záujmu o astronómiu. Túto funkciu plní dodnes, čo dokazujú časté a početné exkurzie zo základných i stredných škôl. Každoročne totiž otvárame krúžky pre žiakov i študentov a dosahujeme nemalé úspechy. Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú až v celoslovenských kolách astronomických súťaží. Ale nezabúdame ani na dospelých. Pre návštevy sme tu každú sobotu po zotmení a po dohode aj v iné dni.

 Autor foto, text: Hviezdáreň Sobotišteimg.0001 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobotište

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie