Hradná studňa na Moyzesovej ulici vo dvore č,1 je podzemnou častou hradnej valcovej ranogotickej veže z trinásteho storočia. Hradná veža bola základným článkom hradu a stávala v jeho najexponovanejšom mieste. Podľa rytiny z roku 1801 veža bola kamenná, okrúhla, zakončená cimburím a pôvodne i kužeľovou strechou. Nadzemná časť vež rozdelená na niekoľko podlaží dosahovala výšku 10 – 15 metrov. Veža neslúžila na trvalé bývanie, bola posledným útočiskom obrancov hradu v prípade jeho dobytia. Nadzemnú časť tvorí hradná studňa o svetlosti 320 cm a hĺbke 22 metrov. Studňa bola pôvodne rozdelená na tri podlažia.

Text: PHDr. Rudolf Irša                         Foto: Ilustračné

img.0001

 

 

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie