Mlyn, ako jeden z viacerých vodných mlynov v Skalici, kúpili v 20-tych rokoch 20. storočia bratia Pilárikovci.  Starý mlyn zbúrali  a nový moderný trojposchodový na elektrický pohon postavili v rekordne krátkom čase.  8. augusta 1927 začali so skúšobnou  prevádzkou a  5. novembra sa  produkcia v mlyne mohla rozbehnúť naplno.

V priebehu nasledujúcich rokov uskutočnili niekoľko úprav, vybudovali nové skladové priestory a od roku 1939 elektrický pohon strojov vymenili za plynový, pretože sa ukázal ako efektívnejší. V mlyne mleli pšenicu a raž, tiež jačmeň, okrem múky robili detskú krupicu a krúpy. Do mlyna chodili mlieť obilie i z okolitých obcí. Mlyn slúžil aj počas druhej svetovej vojny a po jej skončení bol v roku 1951 znárodnený. Potom patril pod viaceré štátne mlynárske podniky a 1962 bol definitívne zatvorený.

Mlyn bratov Pilárikových je ukážkou technickej pamiatky s mimoriadne dobre zachovaným zariadením.

Text: PhDr. Viera Drahošová                 Foto: Hollý Milan

31234496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skalica

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie