Na uchovávanie potravín sa v minulosti používali ľadovne, ktoré ľudia využívali na niektorých miestach až do druhej svetovej vojny. Budovali si ich obce v podobe ľadových jám, ktoré slúžili pre celú dedinu. Dodnes sa na Slovensku zachovalo niekoľko ľadovní v parkoch kaštieľov, sprístupnená je grófska ľadovňa vo Vlachove. Stavané ľadovne bývali  najčastejšie budované do svahu na spôsob zaklenutých pivníc, uzavretých zväčša železnými dverami.  Ľad do nich narúbali alebo narezali a vozili v zimných mesiacoch zo zamrznutých vodných plôch a v zahĺbených priestoroch vydržal až do ďalšej zimy.

Na podlahu sa dávala izolačná vrstva tvorená doskami, slamou alebo pilinami, na ktoré sa umiestnili ľadové bloky. Z ľadovní sa ľad rozvážal do pivovarov, hostincov, alebo sa predával i v menšom množstve súkromným záujemcom. Využívali ho krčmári na chladenie nápojov, piva a sódy, ale tiež mäsiari, v niektorých oblastiach slúžil i na uskladnenie rýb. Vo vnútri ľadovní bývali do stien zapravené háky na upevnenie mäsa, v niektorých bolo umiestňovanie vyriešené stavbou výklenkov v blízkosti ľadu, do ktorých sa mäso uskladňovalo.

V Skalici v minulosti fungovala ľadovňa patriaca k pivovaru, ktorý  vznikol v roku 1632. Ľadovňa bola situovaná oproti františkánskemu kláštoru a na základe údajov v skalickom archíve zanikla v roku 1866. Podľa nájomnej zmluvy na pivovar sa  ako ľadovňa v roku 1867 už pre pivovar využívala jedna z pivníc vo svahu Kalvárie. Na katastrálnej mape z roku 1898 vidíme tieto stavby zaznačené.  Skalické mestské ľadovne boli zahĺbené do východného svahu kalvárie.  Ich presné datovanie momentálne nemáme k dispozícii a je zrejmé, že i ich vlastníctvo a využívanie prešlo v priebehu ich existencie viacerými zmenami.

O využívaní mestských ľadovní  jestvujú ešte údaje prenášané ústnou tradíciou.

Podľa výpovede pamätníkov (p. Mazúr) sa ľad do mestskej ľadovne  lámal aj pri vrádišťskej kaplnke, kde bola v tom čase väčšia vodná plocha. Ľadovňa mala „sifón“, ktorým sa z vrchu ľad vpúšťal, resp.  sypal do zahĺbeného priestoru. V predsieni ľadovne boli výklenky, ktoré na   chladenie mäsa využívali miestni mäsiari. Ďalšie dve pivnice mali pred východmi betónovú plochu a v lete sa tu konali tanečné zábavy pri chladených nápojoc

Ľadovne a priľahlé pivničné priestory tvoria zaujímavý systém, ktorý bol v minulosti s najväčšou pravdepodobnosťou celý prepojený chodbami. Tvoria ho zaklenbené pivnice zahĺbené do podložia, vybudované z tehál, ktorých jednotlivé hĺbkové úrovne sú spájané schodmi alebo šikmými chodbami. Niektoré pivnice, z ktorých najdlhšia dosahuje 20 m, majú zachované staršie kamenné architektonické prvky. Na uskladnenie ľadu slúžili najhlbšie časti, jedna okrúhleho a jedna štvorcového pôdorysu s násypnými otvormi zvonku. Komplex mestských ľadovní a pivníc patrí k významným a atraktívnym dokladom novovekých dejín skalického mestského hospodárstva a je vzácnou technickou pamiatkou.

Text:   PhDr. Viera Drahošová               Foto: TIK Skalica

rrrr

 

 

 

 

Skalica

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie