Záhorie sa  môže pochváliť množstvom technických pamiatok. Tieto zachytávajú rôzne obdobia technického rozvoja regiónu. V tunajšom prostredí nájdeme zachovaných množstvo hodnotných technických objektov, mlynov, liehovarov, či tehelní, ktoré sa ešte začiatkom 20. storočia stáli v takmer každej dedine. K najrozšírenejším pamiatkam v tejto oblasti patria práve mlyny napr. vodný a veterný , mlyn v Holíči ale aj modernejší na el. pohon v Skalici.

Samostatnú kapitolu tvorí komplex technických pamiatok  Manufaktúra v Holíči, Kartúnka Šaštín, alebo žrebčinec v Kopčanoch, ktoré nechal postaviť František Lotrínsky manžel Márie Terézie. Tradíciu ťažby nafty zachytáva expozícia v Gbeloch. Nemenej známa je aj vnútrozemská vodná cesta Baťov kanál.

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie