Vnútrozemská vodná cesta Baťov kanál vznikla v 30. rokoch 20. storočia ako projekt využívaný na zavlažovanie územia. Firma Baťa vlastnila lignitovú baňu (lignit = hnedé uhlie) v Ratiškoviciach a plavebnú cestu využila na prepravu paliva. Na tieto účely sa využívala až do roku 1960. V 90. rokoch sa opäť obnovil jej význam a začala sa využívať na turistické účely.

Táto unikátna vodná cesta dostala oficiálne meno Baťov kanál 1. mája 2002 za účasti Tomáša Baťu ml. a obnovil sa tak ľudový názov „Baťák“. Plavebná trasa Baťovho kanála začína slovenským prístavom v Skalici a končí v ČR prístavom v Otrokoviciach. Rozmanitosť Baťovho kanála potvrdzuje jeho cezhraničná poloha, ktorá spája dva slovensko-moravské kraje plné bohatej histórie, krásnej kultúry a folklóru.

V súčasnosti má Baťov kanál 60 km, začína na Slovensku prístavom v Skalici. Na celom toku je niekoľko prístavov a prístavísk, ktoré slúžia ako zázemie pre turistov a zároveň ponúkajú turistické služby. Baťov kanál vedie čiastočne po umelo vybudovaných kanálových častiach a čiastočne po rieke Morave. Na kanáli je 13 plavebných komôr, ktoré pomáhajú prekonať výškový rozdiel 18,6 m medzi Skalicou a Otrokovicami. Plavebná hĺbka kanálu je v priemere 1,5 m.

Plavebné komory: Petrov, Strážnice II, Strážnice I, Vnorovy II, Vnorovy I, Veselí nad Moravou,  Uherský Ostroh, Nedakonice, Kunovický les, Staré Město, Babice, Spytihněv, Huštěnovice.

Skalica bola súčasťou tohto vodného diela už od jeho budovania v 30. rokoch minulého storočia. Stavba Prístavu Skalica začala v apríli 2006. Stavba bola realizovaná za podpory Európskej únie, štátneho rozpočtu a Mesta Skalica.

Prístav Skalica na Baťovom kanáli Vám dnes ponúka možnosť zapožičať si loď a plaviť sa touto vodnou cestou. Je to výborný spôsob relaxu pre náročných i menej náročných, pre rodiny i pre jednotlivcov. Urobte si pekný a netradičný výlet loďou spolu s priateľmi alebo si príďte odpočinúť do prístavu ďaleko od hluku mesta. Baťov kanál je tu dnes pre Vás k dispozícii s nespočetným množstvom dobrodružstiev a zážitkov, ktoré na ňom môžete zažiť.

Text: prvaplavebna.sk               Foto: Hollý Milan

100_0249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skalica

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie