Záhorská galéria vznikla ako regionálne pracovisko na dokumentáciu a prezentáciu záhorského výtvarného umenia v roku 1984. Jej sídlom je neskorobarokový kaštieľ v Senici postavený v roku 1760. Umelecké zbierky sa zhromažďovali v Záhorskom múzeu v Skalici už od polovice 60.-tych rokov 20.-teho storočia.

Záhorská galéria v Senici je regionálne galerijné pracovisko odborne pôsobiace na najzápadnejšom slovenskom regióne Záhorí v rámci Trnavského samosprávneho kraja. Založená bola 1. decembra 1984 a slávnostne otvorená 14. decembra úvodnou výstavou Umelci Záhoria, ktorá z času na čas podľa potrieb plní najmä v letných mesiacoch aj úlohu prechodnej stálej expozície galérie.
Záhorská galéria sídli v neskorobarokovom kaštieli, postavenom v roku 1760, údaje podľa projektu viedenského architekta F.A. Hillebrandta. Vo svojom odbornom pôsobení rozvíja jednotlivé galerijné činnosti výskumnú, zbierkotvornú, kultúrnovýchovnú, výstavnú, prednáškovú, metodickú, dokumentačnú, edičnú a publikačnú činnosť.
Okrem svojho regionálneho poslania dokumentácie a komunikácie umelcov najrôznejšie spätých so záhorským regiónom najmä v cykle kmeňových výstav galérie Umelci Záhoria ako aj  ďalších výstav slovenských tvorcov prezentuje aj výstavy českých a moravských výtvarných umelcov, najmä v spolupráci s dlhoročnou partnerskou Galériou výtvarného umenia v Hodoníne a poriada tiež celoslovenské trienále poslucháčov výtvarných škôl Talenty.

Galéria nepravidelne usporadúva letnú expozíciu “Umelci Záhoria”, ktorá je zostavená z najhodnotnejších diel.

Autor text : Záhorská galéria            Foto: Záhorská galéria

kastiel-senica00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senica

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie