Mestská a naftárska expozícia v Gbeloch pre sťahovanie dočasne zatvorená

Spoznajte s nami tajomstvo objavenia ropy v Gbeloch a príďte odkrývať minulosť našich predkov!

Čakajú na Vás exponáty, ktoré Vám vyrazia dych a vykúzlia úsmev na perách. História nemusí byť nudná. Neváhajte, príďte sa presvedčiť do budovy ZUŠ v Gbeloch na 3. poschodí a spoznajte celkom iný svet!

Impulzom k realizácii tohto projektu bolo 100. výročie od objavenia ropy na Slovensku  Jánom Medlenom, gbelským rodákom a  100. výročie od zahájenia vrtných prác. Po dohode medzi mestom Gbely a spoločnosťou NAFTA a.s. prešli všetky exponáty z bývalého naftárskeho múzea do majetku mesta. Pôvodná zbierka je navyše obohatená exponátmi z Múzea naftového dobývania a geológie v Hodoníne, či súkromnými kúskami bývalých zamestnancov Nafty Gbely. V samotnej expozícii nájdete makety vrtných veží, vzorky ropy, ukážky pracovných i slávnostných odevov a najmä sprievodný text, ktorý Vás uvedie do problematiky ťažby ropy a priblíži Vám minulosť podniku Nafta Gbely. Okrem rôznorodých predmetov týkajúcich sa ťažby ropy je táto zbierka bohato zásobená knižným materiálom – zamestnaneckými knihami, kronikami, či fotoknihami, ktoré sú návštevníkom a ich bádaniu plne k dispozícii. Vďaka digitalizácii sú navyše sprístupnené i 16-milimetrové dokumentárne filmy z prostredia ťažby ropy. Tento projekt sa uskutočnil i vďaka podpore spoločnosti NAFTA a.s.

Okrem naftárskej časti sú však návštevníkom prístupné i ďalšie miestnosti – galéria, kde sa nachádzajú ukážky gbelských výšiviek a gbelských krojov, no predovšetkým mestská expozícia. Táto mestská časť sa tematicky člení na dve časti – sedliacky dom , tvorený izbou a kuchyňou a na samotné vystavené exponáty používané pri poľnohospodárskych, či domácich prácach. Zaujímavosťou je, že na vybavení galérie i mestskej expozície sa podieľali prevažne obyvatelia Gbelov, ktorí neváhali a darovali svoje starožitnosti mestu.

Podľa zámeru expozícia má poslúžiť nielen ako spomienky na minulosť, ale najmä ako učebná pomôcka, prostredníctvom ktorej by sa žiaci základných a stredných škôl bližšie oboznámili s nedávnou históriou mesta Gbely a pochopili, v čom sa odlišoval život vtedajšieho človeka od života toho dnešného.

Text: TIK Gbely            Foto: TIK Gbely

dsc_0304c

 

Gbely

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie