Symbolom histórie mesta je jeho najstaršia pamiatka románska Rotunda svätého Juraja. Stojí na významnom historickom mieste, v blízkosti pôvodného ranostredovekého hrádku, na mieste ktorého postavili v roku 1823 Kalváriu. Na vývoji rotundy sa odzrkadlili historické etapy, ktoré výrazne formovali i mesto. Pôvodná románska stavba bola plocho zastropená, značne nižšia ako dnes. Obdobie povýšenia na slobodné kráľovské mesto bolo i dobou rozsiahlej prestavby rotundy, ktorá bola začlenená ako strážna veža do mestského opevnenia.

Objekt bol nadstavaný o jedno poschodie, pričom spodné naďalej slúžilo sakrálnym účelom. Stopy blahobytu a najväčšieho rozvoja mesta v období baroku sa odrazili i na rotunde. Prišlo k výmene kupoly s laternou, k rozšíreniu vstupného portálu, výmene okien a vbudovaniu krypty. Vzácne sú nástenné maľby v rotunde, ktoré pochádzajú z konca 15. storočia. Znázorňujú dva výjavy z legendy o svätom Jurajovi, ktorému je objekt zasvätený a doplnené sú erbami mesta Skalice a rodu Zápoľských.

V interiéri sa nachádza expozícia Záhorského múzea, ktorá približuje históriu vzácnej a ojedinelej pamiatky.

Text:  PhDr. Viera Drahošová                Foto: Hollý Milan

100_7127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skalica

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie