Dominantou námestia Skalice je farský kostol zasvätený svätému Michalovi. Gotická stavba bola neskôr viackrát upravovaná. Na hlavnom neskorobarokovom oltári z roku 1777 sa nachádza obraz svätého Michala archanjela od rakúskeho umelca Johanna Lucasa Krackera . K najvýznamnejším pamiatkam kostola patrí na Slovensku ojedinelý súbor šiestich barokových cechových oltárov zasvätených patrónom skalických cechov. S regionálnymi dejinami […]

Read More →

  Evanjelický kostol postavili v rokoch 1796-1797 v neskorobarokovom štýle ako tolerančný chrám bez veže. Predstavuje sieňovú stavbu s  pilierovou emporou. Interiér kostola má klasicistickú drevenú výzdobu, ktorej jemný dojem je umocnený použitím typických tolerančných farieb bielej a okrovej. Kostol má organ mimoriadnych kvalít, využívaný pre koncertné podujatia. K mobiliáru kostola patrí kalich, ktorý podľa tradície venoval […]

Read More →

  Kostol najsvätejšej Trojice bol postavený v rokoch 1645 – 1650 pôvodne ako evanjelický. Od roku 1700 prešiel do rúk karmelitánov, ktorí ho spolu s kláštorom rozšírili a nadstavali. Dodatočne vznikla loretánska kaplnka,  jedna z mála na Slovensku. Vybudovali ju podľa vzoru talianskej Loretty, sochu do nej  priviezli z Viedne. Hlavná loď kostola je zaklenutá valenou klenbou […]

Read More →

  Areál františkánskeho kláštora s kostolom (P. Márie) uzatvoreným múrom so štyrmi nárožnými baštami, bol dostavaný roku 1653. Podľa archívnych prameňov a náznakov v hmote je renesančno – barokový komplex postavený na mieste staršieho renesančného kaštieľa Balassovcov. K jednoloďovému pozdĺžnemu kostolu s vežou na východnej strane sa z juhu pripája trojkrídlový objekt kláštora. Pod kostolom […]

Read More →

  Jednoloďový zaklenutý valenou klenbou s lunetami. Postavený bol v roku 1387 a do roku 1780 slúžil ako farský kostol, striedavo zasvätený sv. Martinovi a Božskému srdcu. Koncom 17. storočia bol barokovo upravený a doplnený vežou. Barokový hlavný oltár je zasvätený sv. Martinovi a bočné oltáre sv. Šebestiánovi a sv. Rodine. Staré zvony kostola skončili […]

Read More →

  Barokovo-klasicistická stavba postavená podľa projektov J.N. Jadota v rokoch 1752 až 1755. Kostol je jednoloďový s rovným uzáverom presbytéria, zaklenutý pruskými klenbami. Vnútorné zariadenie je barokovo-klasicistické, zväčša pôvodné z druhej polovice 18. storočia. Od roku 1755 je farským kostolom. V súčasnosti kostol a kláštor spravuje rehola premonštrátov. Kláštor je pristavaný k východnej strane kostola […]

Read More →

  Kostol bol vybudovaný v roku 1631 pôvodne ako evanjelický pravdepodobne na miestach, kde predtým stál starší farský katolícky kostol, o ktorom sa zachovala správa, že ešte v roku 1560 bol v dobrom stave. V roku 1654 sa kostol stal znovu katolíckym. V nasledujúcom roku bol vo veľkej miere stavebne upravený. Pravdepodobne v tomto období […]

Read More →

Evanjelický a.v. Kostol v Senici vybudovaný v rokoch 1783-1784 v klasicistickom slohu ako tolerančný kostol bez veže. V roku 1794 bol dodatočne doplnený o vežu, vstavanú do štítového priečelia chrámu. Pôvodne dvojradové okná boli v roku 1884 nahradené veľkými obdĺžnikovými jednoradovými oknami, ktoré sú polkruhovo ukončené. Hladká vonkajšia fasáda je vyzdobená len pásovou rustikou a […]

Read More →

  Veľké Leváre už roku 1397 mali kostol. Stál na najvyššom bode obce. Zmienky o ňom v dostupných materiáloch sú veľmi skromné. Podľa urbára z roku 1595 mal jednoduchú vežu, podľa kanonickej vizitácie z roku 1634 bol zasvätený Nanebovzatej Panne Márii. Bol v ňom jeden oltár a na ňom maľovaný obraz. Na veži mal hodiny […]

Read More →

  Pôvodne renesančný kostol sv.Štefana z prvej polovice 17.storočia na historickom námestí v mestečku Stupava. História: Kostol postavili ako renesančný v prvej polovici 17. storočia. Začiatkom 18. storočia kostol barokovo upravili a v rokoch 1764-1767 bol opäť upravovaný. Opravovali ho aj v roku 1911 a 1935 po požiaroch. Najnovšia oprava fasády a okolia kostola prebehla […]

Read More →