Dominantou námestia Skalice je farský kostol zasvätený svätému Michalovi. Gotická stavba bola neskôr viackrát upravovaná. Na hlavnom neskorobarokovom oltári z roku 1777 sa nachádza obraz svätého Michala archanjela od rakúskeho umelca Johanna Lucasa Krackera

. K najvýznamnejším pamiatkam kostola patrí na Slovensku ojedinelý súbor šiestich barokových cechových oltárov zasvätených patrónom skalických cechov. S regionálnymi dejinami je námetovo spojený obraz Turolúckej bitky v roku 1672, olejomaľba M. Spinulu. Z renesančnými arkádami opatrenej veže  kostola sa naskytá  prekrásny výhľad na vnútorné mesto i okolie.

Text:  PhDr. Viera Drahošová                Foto: Hollý Milan

101_0181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skalica

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie