Pôvodne renesančný kostol sv.Štefana z prvej polovice 17.storočia na historickom námestí v mestečku Stupava. História: Kostol postavili ako renesančný v prvej polovici 17. storočia. Začiatkom 18. storočia kostol barokovo upravili a v rokoch 1764-1767 bol opäť upravovaný. Opravovali ho aj v roku 1911 a 1935 po požiaroch. Najnovšia oprava fasády a okolia kostola prebehla v roku 2007. Interiér: Hlavný oltár je barokový, z čias okolo roku 1750, s obrazom sv.Štefana kráľa z druhej polovice 19. storočia.

Po stranách oltára vo výklenkoch a pod nimi barokové plastiky svätcov. Bočné oltáre, kazateľnica a krstiteľnica, skriňa s točenými stĺpmi v sakristii a dva kalichy – všetko barokové, z druhej polovice 18. storočia. V kaplnke sv.Michala oltár s plastikou svätca a oltár sv.Jána Nepomuckého. V kaplnke P.Márie oltár zo začiatku 19. storočia so staršími plastikami svätcov a oltár Piety z druhej polovice 18. storočia. Exteriér: Trojičný sakrálny priestor s oblým uzáverom presbytéria so vstavaným chórom na západnej strane, ktorý sa do lode otvára širokou arkádou. Presbytérium zaklenuté českou klenbou. Hlavná loď a bočné lode sú zaklenuté krížovou hrebienkovou klenbou. Na severnej a južnej strane v priestore druhého klenbového poľa sú pristavané kaplnky. Hlavné priečelie kostola členia pilastre s iónskou hlavicou.

Do štítkového priečelia je vstavaná veža z roku 1911, členená horizontálnou bosážou, ochozou na krákorcoch a pilastrami s iónskou hlavicou. Veža je krytá barokovou baňou, v nikách sú plastiky svätcov a Krista kráľa. Súčasný stav: V súčasnosti je kostol po oprave vonkajšej fasády a úprave okolia a slúži svojmu účelu – konajú sa tu pravidelné bohoslužby.

Text, www.zamky.sk                Foto: stupava.sk

pict0058retus

 

5/5 (2)
5/52

Hodnotenie