Kostol bol v minulosti dominantnou stavbou Smrdákov. Prečkal dlhé desaťročia i stáročia. Monografia nitrianskej župy o ňom uvádza, že je veľmi starý, ale čas jeho postavenia nie je známy. Prvý údaj o dobe jeho výstavby sa objavil prednedávnom, tu uvedený rok joho výstavby 1680. Obecná kronika obce Dojč z roku 1678 – 1680 neuvádza však ani zmienku o výstavbe  kostola v Smrdákoch. Iných prístupných údajov niet, pomohli by kanonické vizitácie fary Dojč. Zdá sa však, že všeobecne rozšírený názov, že kostol v Smrdákoch bo postavený v roku 1775, nie je správny. Kostol sv. Ondreja spoštola v Koválove bol postavený už v roku 1561, kým fara je doložená až v roku 1809. Do roku 1785 obce Koválov a Smrdáky patria ako fílie pod cirkevnú správu rímsko – katolíckeho farského úradu v Dojči. Čo viedlo cirkevných hodnostárov tej doby k pomenovaniu kostola v Smrdákoch podľa biskupa sv. Martina Tourského, dnes ťažko určiť. V Európe je niekoľko tisíc chrámov, kláštorov, miest, hradov ostrovov pomenovaných jeho menom. Základné údaje o tomto svätcovi:

Narodil sa 11. novembra 316(317!) v rodine vyššieho rímskeho dôstojníka v meste Sabári v Panonii(dnešné Szombathely v Maďaroch). Ako pustovník žil v Miláne i na ďalších miestach. Okolo roku 360 bol vysvätený za diakona, neskôr za kňaza. Podarilo sa mu založiť kláštor v Ligugé. Po smrti biskupa Libora, v  meste Tour v roku 371 miestni duchovní i veraici požadovali, aby na uprázdnený biskupský stolec dosadili Martina. V Mormoutier neďaleko Tours založil stredisko na výchovu duchovenstva, tiež zakladal vidiecke farnosti i malé vidiecke kláštory. Zomrel 3. novembra 397. Podľa záznamov na rímsko – katolíckom farskom úrade v Koválove bol kostol prestavaný v roku 1731. Zo zachovaných prameňov uvedieme niektoré konkrétne údaje: V roku 1852 boli pred kostolo vysadené lipy, tieto vysadil Martin Dvorský. V roku 1874 bola v kostole vymenená tehlová podlaha za kamienkovú, v roku 1896 bola vykonaná oprava kostola za 557 zlatých a 65 grajciarov. V roku 1900 bol kostol obnovený a bola tiež nadstavená veža. V roku 1928 bola vykonaná veľká oprava kostola a bol vymenený starý oltár za nový. Tento zhotovil Ferdinand Prinoth Bildhauer z Gródenu v Tirolsku. V roku 1929 bol postavený pomník padlých z 1. svetovej vojny. V roku 1938 boli vysadené lipy. V roku 1939 sa zriadil park okolo kostola a ohrada. Pomenované sakrálne stavby sú každoročne oslavované cirkevnými miestnymi sviatkami – hodmi. V Smrdákoch sú dvoje hody. Jarné na Jána, jesenné na Martina. Najmenej od roku 1788 sa slávnostná svätá omša ba jarné hody slúži v kaplnke zasvätenej sv. Jánovi Nepomúckemu. Na jesenné hody sa slávnostná svätá omša slúži v kostole sv. Martina Tourského.

 

Zvony

V súčasnosti kostolná veža osadená dvomi zvonami Veľký zvon „ Mária“ má po vonkajšom obvode nápis „ Nech chvála tvoja neustáva z úst ľudí , Mária“, Z milodarov veraicich Smrdáckých som povstal v roku 1923. Malý zvon  „ Martin“ má takýto text po vonkašom obvode „ Mňa ešte katechumen, mňa týmto rúchom odieľ, Z milodarov veriacich Smrdáckych som povstal  v roku 1923“. Oba zvony, bohato zdobené ornamentmi na vonkajšej strane v dolnej i hornej časti, i uliali bratia Fischerovci z Trnavy.

 

Organ

Ide o vzácny exemplár, vyhotovený majstrom Martinom Šaškom (*28. 4. 1807 Brezová pod Bradlom – tamže 20. 2. 1893) v roku 1862. Organ je odborníkmi hodnotený ako pekný a zvučný pozitív. Má nasledovnú dispozíciu: Principál štvorstupňový s náhrdelným prospektom(1920). Druhá oktáva dvojstopová, najväčšia píšťala vydáva o oktávu vyšší tón. Tretia mixtúra trojradová, najväčšia píšťala 1 ? stopy. Štvrtý kamzičí roh je štvorstopový. Piaty kryt je drevený, osem stopový Salicionál je osem stopový, má prívesný pedál, klávesnica má rozsah veľké až malé C, k organu pripojená v roku 1897 bez vlastných registrov.

 

Príkostolný cintorín

Pravdepodobne existoval a bol založený  pri výstavbe kostola po roku 1680. Na mieste terajšieho cintorína severne nad kostolom sa začalo pochovávať medzi rokmi 1828 až 1830. Je možné, že jedným z dôvodom preloženia boli snahy šľachtiaca Jozefa Vietorisa založil kúpele a s tým súvisiaci rast obce. Existencia pohrebiska okolo kostola dokázali nálezy hrobov pri výstavbe oplotenia kostola zo strany od cesty. Cintorín bol i v minulosti ohradený, aby sa predišlo zneucteniu, napríklad pasením dobytka.

Autor foto, text: Hollý Milan, Tibor Ďurák – Smrdáky historický obraz obce

kostol-120mm

 

4/5 (1)
4/51

Hodnotenie