Evanjelický a.v. Kostol v Senici vybudovaný v rokoch 1783-1784 v klasicistickom slohu ako tolerančný kostol bez veže. V roku 1794 bol dodatočne doplnený o vežu, vstavanú do štítového priečelia chrámu. Pôvodne dvojradové okná boli v roku 1884 nahradené veľkými obdĺžnikovými jednoradovými oknami, ktoré sú polkruhovo ukončené. Hladká vonkajšia fasáda je vyzdobená len pásovou rustikou a ukončená podstrešnou rímsou, ktorá sa na štítovom priečelí mení v rímsu kordónovú.

Vo svojom interiéri predstavuje kostol pozdĺžny sieňový priestor, ktorý je zaklenutý valenou segmentovou klenbou s medziklenbovými pásmi. V časti stropu nad oltárom je kláštorná klenba. Z troch strán obliehajúca murovaná pilierová empora má drevený parapet, geometricky členený kazetami a pilastrami. Farebne je riešená v kombinácii kontrastu bielej a zlatej farby.

Drevený polychromovaný oltár predstavuje klasicistickú stĺpovú architektúru ukončenú kladím, na ktorom je nástavec, v ktorého strede je umiestnená kazateľnica s rezonančnou strieškou. Z obidvoch strán oltár opticky podopierajú vertikálne meandrové voluty.

Uprostred oltárnej architektúry, bohato zdobenej statistickým ornamentom, využívjúcim motívy pletenca, perlovca, zuborezu, roziet, plastických volút a trojrozmerných váz, je umiestnený obraz, olejomaľba na plátne s námetom ukrižovaného, ktorý namaľoval v roku 1884 maliar Oeser. Zobrazuje dramatickú, svetelne kontrastnú scénu vertikálne pretiahnutého a zidealizovaného Kristovho tela, vystretého na kríži, pojednanú kompozične do diagonálneho kríža v zmysle dvoch križujúcich sa diagonál.

Z doby vzniku kostola pochád klasicistická kamenná krstiteľnica. Je okrúhla s hnedou a zelenou polychrómiou. Na nohe zdobenej kanelovaním je položený kalich lupeňovitej profilácie, ktorý prikrýva drevený vrchnák vyzdobený plastickou skupinou krstu Krista.

Organ je drevený polychromovaný s klasicistickou dvojdielnou skriňou. Pochádza podľa venovania z roku 1829, kedy ho chrámu daroval Michal Žarnócsay. Vysoký podstavec nesie organovú skriňu a v strede so soklíkom s volutami, rozetou a zuborezom, na ktorom je kartuša s iniciálkami darcu. Okolo kartuše je vavrínové orámovanie, nad ktorým dvojica pút drží erb.

Dvojsedadlové drevené polychromované stallum je na parapete vyzdobené dvoma kazetami s volutami a rokajom. Podobné výzdobné prvky s objavujú aj na bohato zdobených bokoch orgána.

Text: Štefan Zajíček – Senica dejiny mesta        Foto: sk.wikipedia.org

500px-senica_lutheran_church

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie