Areál františkánskeho kláštora s kostolom (P. Márie) uzatvoreným múrom so štyrmi nárožnými baštami, bol dostavaný roku 1653. Podľa archívnych prameňov a náznakov v hmote je renesančno – barokový komplex postavený na mieste staršieho renesančného kaštieľa Balassovcov. K jednoloďovému pozdĺžnemu kostolu s vežou na východnej strane sa z juhu pripája trojkrídlový objekt kláštora.

Pod kostolom a v prístavbe kaplnkového typu sú krypty s uloženými pozostatkami členov pálfiovského rodu, františkánskych mníchov a malackých mešťanov. K dominantám interiéru patrí hlavný oltár P. Márie – Immaculaty zo začiatku 18. storočia. V juhozápadnej časti kostola je umiestnená kaplnka Svätých schodov, symbolizujúca schody, po ktorých kráčal Kristus v Jeruzaleme k Pilátovi pontskámu.

Svojrázne a originálne pôsobí pôvodný farebný rozvrh fasád. Šedopopolavý náter stien symbolicky i esteticky kontrastuje s bielou farebnosťou okenných paspárt, ríms a kvádrovania.

Text: TIK Malacky        Foto: Hollý Milan

frantiskansky_klastor_kostol

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie