Kostol najsvätejšej Trojice bol postavený v rokoch 1645 – 1650 pôvodne ako evanjelický. Od roku 1700 prešiel do rúk karmelitánov, ktorí ho spolu s kláštorom rozšírili a nadstavali. Dodatočne vznikla loretánska kaplnka,  jedna z mála na Slovensku. Vybudovali ju podľa vzoru talianskej Loretty, sochu do nej  priviezli z Viedne. Hlavná loď kostola je zaklenutá valenou klenbou rozdelenou na tri polia, kaplnka má barokové krížové klenby. Mobiliár je prevažne barokový, zaujímavý je organový chór a kazateľnica, vyhotovené v u nás nezvyklom štýle regence z polovice 18. storočia.

Priľahlý kláštor slúžil od 19. storočia ako nemocnica, a zriadená bola i lekáreň. Po karmelitánoch komplex od roku 1797 až do 1950 prevzali milosrdní bratia, obetaví ochrancovia chorých a opustených. Po prestavbách a rozšírení podľa projektu M. M. Harminca slúži objekt kláštora naďalej ako nemocnica.

Text:  PhDr. Viera Drahošová                Foto: filip.jurovaty, Hollý Milan

101_0185

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie