Kostol bol v minulosti dominantnou stavbou Smrdákov. Prečkal dlhé desaťročia i stáročia. Monografia nitrianskej župy o ňom uvádza, že je veľmi starý, ale čas jeho postavenia nie je známy. Prvý údaj o dobe jeho výstavby sa objavil prednedávnom, tu uvedený rok joho výstavby 1680. Obecná kronika obce Dojč z roku 1678 – 1680 neuvádza […]

Read More →

  Zaujímavostou Chvojníckej pahorkatiny je pútne miesto Hoštecná studienka, kde je postavená drevená zvonička, murovaná kaplička so sochou Panny Márie, a výborná pitná voda. Je tu možnosť posedieť na lavičkách, rozjímať, osviežiť telo i ducha a príjemne si oddýchnuť. Vhodne zastavenie počas peších túr či cyklo výletov. Nachádza sa v blízkosti Zámčiska, v trojuholníku obcí Unín, Radošovce- […]

Read More →

  Evanjelický kostol v Prietrži, postavený v roku 1906-1907 podľa projektu M. M. Harminca. Zaradený do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Má neorománsky charakter. Krásne kuplované okná, oblúčkové vlysy, riešenie nároží i portál sú dominujúcimi prvkami fasády. Mohutná priečna loď vytvára iné vnútorné priestorové vzťahy ako u ostatných sakrálnych stavbách, ktoré architekt projektoval. Kostol bol postavený na mieste pôvodného artikulárneho […]

Read More →