Záhorím prešlo veľa kultúr ale svoju pečať trvale zanechali práve Habáni a Židia.

Habáni sa na Záhorí usadili okolo roku 1545.Všade kde sa usadili založili samostatné dvory. Habáni boli vynikajúcimi keramikárskymi majstrami a preslávili sa výrobou fajansy. Pozostatky dvorov môžeme ešte vidieť v Sobotišti a vo Veľkých Levároch kde je aj múzeum.

Židia sa Záhorí objavili okolo 70 r. nl. A od začiatku sa zaoberali rôznymi formami obchodu. Ich ekonomická aktivita síce bola stimulom rozvoja spoločnosti, ale často ju začali využívať vo svoj prospech a na úkor ostatného obyvateľstva. Počas Slovenského štátu boli Židia na Slovensku postupne obmedzovaní vo svojich aktivitách a nakoniec po dohode s Nemeckou ríšou boli deportovaní na jej územie. Z kedysi bohatého obchodného impéria zostali len pozostatky synagóg v Malackách a Stupave a chátrajúce cintoríny v Senici, Šaštíne, alebo Holíči a Skalici.

1.67/5 (3)
1.67/53

Hodnotenie