Najznámejší porast v oblasti Šaštín-Stráže je Jubilejný les, ktorý bol založený v roku 1928 v lese Gazárka ako jubilejný háj a postavený bol žulový pamätník na pamiatku 10. výročia ČSR. V tomto období boli podobné háje vysádzané po celom Československu. Jubilejný les je výnimočný skladbou drevín a bylín. Nájdeme v ňom dreviny ako sú napríklad dúglaska tisolistá, vejmutovka, smrekovec opadavý, dub močiarny a iné netypické stromy pre túto oblasť. Z bylín je to napríklad perovník

pštrosí, tôňovka dvojlistá, konvalinka voňavá a kokorík mnohokvetý. Z húb tu nájdeme kozák brezový, suchohríb hnedý, muchotrávka červená i zelená a mnoho iných druhov.

Text: Mgr. Rudolf Ovečka

 

5/5 (1)
5/51

Hodnotenie