Kaprový revír s režimom lovu “CHYTANIE RÝB A ICH PÚŠŤANIE”

Vodná plocha prírodného jazera pri obci Láb. Zákaz lovu rýb zo strany, ktorá susedí so Zohorským kanálom (od lesa), v úseku na prítokovom a odtokovom kanáli, ktoré sú označené tabuľami “chránená rybia oblasť”.
Podmienky lovu:

  1. lov na položenú, plávanú a na živú či mŕtvu rybku je povolený len na jednoháčik bez proti hrotu;
  2. lov povolený len z označených miest číslom 1 až 11;
  3. pri uvoľňovaní háčika a manipolácii s ulovenou rybou je loviaci povinný používať podložku na to určenú. S ulovenou rybou zaobchádzať s náležitou opatrnosťou a bezodkladne ju pustiť späť do vody.

Text:  srzzahorie.sk                              Foto: srzzahorie.sk

48t1_obrzok 7

 

 

2/5 (1)
2/51

Hodnotenie