Aj Záhorie má svoju typickú architektúru obydlí . Pôvodné  zrubové stavby v 17 storočí úplne zanikli, nastalo obdobie, keď sa začali domy budovať z nabíjanej hliny alebo z hlinených váľkov. Pomaly sa prišlo nato, že hlinu možno formovať do tvaru tehly, ktorú najskôr len sušili, neskôr ju začali vypaľovať. Pozostatky domov nájdeme na celom Záhorí najme v Lábe. S pôvodnou slamenou strechou sa zachoval jeden v Borskom Mikuláši.

Plavecký Peter zasa reprezentuje typickú roľnícku usadlosť západného Slovenska so všetkými známymi prvkami ľudovej architektúry.

Reprezentatívnou stavbou jedného z najvýznamnejších slovenských architektov Dušana Jurkoviča je Dom kultúry v Skalici. Zrekonštruovaný objekt pôvodného gazdovského dvora prezentuje tradičné formy života a bývania v myjavskom regióne.

3/5 (1)
3/51

Hodnotenie