Aj Záhorie má svoju typickú architektúru obydlí . Pôvodné  zrubové stavby v 17 storočí úplne zanikli, nastalo obdobie, keď sa začali domy budovať z nabíjanej hliny alebo z hlinených váľkov. Pomaly sa prišlo nato, že hlinu možno formovať do tvaru tehly, ktorú najskôr len sušili, neskôr ju začali vypaľovať. Pozostatky domov nájdeme na celom Záhorí najme […]

Read More →

  Je reprezentatívnou stavbou jedného z najvýznamnejších slovenských architektov Dušana Jurkoviča. Jadro budovy,  postavenej  v roku 1905,  tvorí veľká divadelná sieň ojedinelého štýlu, s nástennými maľbami známych moravských umelcov Josefa Uprku a Antoša Frolku. Mozaikové dekorácie na fasáde sú realizované podľa návrhu Mikoláša Aleša. Priestory domu slúžia pre kultúrne a spoločenské podujatia. Na prvom poschodí […]

Read More →

  Slamený domček- príklad ľudovej architektúry vyskytujúcej sa v Západoslovenskom kraji. Je to menší sedliacky dom z 19. storočia z dusanej hliny so slamenou krytinou. Vchod má zvýraznený jednoduchým žurdom. Autor text:  borskymikulas.nps.sk      Foto: Hollý Milan                         Borský Mikuláš Zatiaľ nehodnotené Hodnotenie Vaše hodnotenie

Read More →

  Zrekonštruovaný objekt pôvodného gazdovského dvora prezentuje tradičné formy života a bývania v myjavskom regióne – nájdete tu stále expozície krojov, náradia a nástrojov. Navyše, keďže ide o živú expozíciu, o Gazdovský dvor sa stará gazda s gazdinou. Pri návšteve zariadenia v myjavskej miestnej časti Turá Lúka sa stanete účastníkom bežného života poľnohospodárskej usadlosti v […]

Read More →

  Obyvatelia obce svoje obydlia vždy opravili do pôvodnej podoby, takže dnes Plavecký Peter reprezentuje typickú roľnícku usadlosť západného Slovenska so všetkými známymi prvkami ľudovej architektúry. Sídelné jadro obce tvorí dvojradová zástavba pozdĺž cesty, ktorá sa okolo kostola šošovkovite rozlišuje. Zástavba roľníckych dvorov je jednostranná, kolmá na komunikáciu. Vpredu je dom, za ním hospodárska budova […]

Read More →

  Do prvej svetovej vojny bol LÁB iba dedinkou s malými domčekmi pokrytými väčšinou slamou. Pôvodní obyvatelia Lábu bývali v pradávnych časoch v drevených zruboch,ktoré však pre veľkú horľavosť a pracné opracovávanie dreva prestali touto technikou stavať. V 17. storočí zrubové stavby úplne zanikli,nastalo obdobie,keď sa začali domy budovať z nabíjanej hliny alebo z hlinených […]

Read More →