Modra-Harmónia – Zámčisko 0,40h – Tisove skaly 1,25h – Zochova chata 1,40h – Hubalová 3,10h – Panenské uhliská 3,30h – Vysoká 4,15h – Vývrat 5,25h – Kuchyňa 6,25h – Kuchyňa, žel.st. 6,50h. Opačným smerom 6,25h.

Obľúbená, obojstranne prechodová trasa cez Malé Karpaty a cez ich najkrajší výhľadový vrch Vysoká (754m.n.m.). V oblasti Vysokej trasa náročná, zvyšok pohodlný.

Z námestia v Harmónii (BUS) modrou značkou po chodníku (súbežne s trasou náučného chodníka ) okolo reštaurácie, ďalej po ceste medzi vilkami. Z  asfaltovej cesty odbočíme vľavo na lesnú cestu, podľa potoka prídeme pod vrch Zámčisko a od rázcestia so žltou značkou pokračujeme serpentínami na vyhliadku Zámčisko. Pokračujeme pohodlne chodníkom a cestou na čistinu pri Tisových skalách s výhľadom na sever (osada Piesok a ďalej kopec Geldek –  695m.n.m), odtiaľ vedľa kúpaliska k autobusovej zastávke pri Zochovej chate. Trasa ďalej vedie prevažne po asfaltovej ceste mierne zvlneným zalesneným terénom ku križovatke s červenou TZT, potom strmšie stúpajúcim chodníkom na ostrý hrebeň Vysokej (754m.n.m.) k vyhliadkovému bodu. Rozhľad z Vysokej sa pokladá za najkrajší v Malých Karpatoch. Nasleduje približne 500 m strmý, namáhavý zostup, potom mierne klesanie chodníkom k bývalej horárni Vývrat, ďalej lesnou cestou cez plochy chrbát a popri ovocnom sade, cez obec Kuchyňu, na železničnú stanicu. Opačným smerom je trasa namáhavejšia.

 

Zdroj: Turistická mapa, Malé Karpaty – Bratislava č. 127

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie