Trasa vedie od odpočívadla za Moravským Sv. Jánom na juh do Devína. T. c. nie je značená systémom STN. Vo väčšine svojej dĺžky je vedená mimo zóny dopravy po účelových asfaltových cestách. Zo začiatku ide popri Lakšárskom kanáli poza obce Malé Leváre a Gajary, neskôr popri Záhorskom kanáli. Na cestu vyjde v úseku Suchohrad – Záhorská Ves.

Za obcou ide po účelovej komunikácii do Vysokej pri Morave a ďalej okrajom rezervácie Dolný les do Devískeho jazera. Po asfaltovom chodníku trasa vedie do Devína pod hrad. Po štátnej ceste možno pokračovať do Bratislavy k mostu Lafranconi, kde sa dá napojit na Dunajskú cyklocestu.

 

číslo:

označenie: zelená

dĺžka trasy: 64 km

prevýšenie: 7/22m

náročnosť: rekrea

 

Zdroj: Cykloturistická mapa Záhorie – Považie

 

 

4/5 (1)
4/51

Hodnotenie