Zaujímavý útvar situovaný neďaleko Šaštína-Stráží je zradné Bahno Zelienka patriaci do CHKO Záhorie. Názov pochádza pravdepodobne po rodine Zelienkovcov, ktorá žila v lesnom dome blízko rezervácie. Bahno Zelienka zaberá plochu asi 82 ha a tvoria ho rašelinové a močiarne spoločenstvá.

Návštevník musí byť opatrný, aby nezapadol do zradného bahna. V okolí Bahna Zelienka je typická a jedinečná flóra. Priamo v rašeline rastú zakrpatené formy borovice lesnej, jelše i krušiny. Bohatšie je zastúpenie rôznych druhov vzácnych bylín napríklad hmyzožravá rosička okrúhlolistá, rašeliník močiarny, papraď samčia, kosatec žltý, močiarka okrúhla, leknica žltá, pupkovník obyčajný a iné. K Bahnu Zelienka výletníkov a turistov z Gazárky bezpečne dovedie stará lakšárska cesta.

Text: Mgr. Rudolf Ovečka

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie